Adresser

Selskab Telefon Fax

EURO QUALITY CONSULT A/S
Jylland: Amerikavej 33,
DK-8883 Gjern
+45 7025 7130 +45 8695 7765
Sjælland: Højleddet 27, Gl. Holte
DK-2840 Holte
+45 7025 7130 +45 4580 8923
EQC International ApS - hq@eqc.dk
Jylland: Amerikavej 33,
DK-8883 Gjern
+45 7025 7130 +45 8695 7765
Samarbejdspartner i Sverige

- Swedane - www.swedaneconnection.com

-  Klas Holmberg, VD Cameba AB, Lund - www.cameba.se

"Cameba arbetar med utveckling av ledningsgrupper och kompetensbehov. Genom att beskriva kundbehov tydliggör vi organisationens kompetensbehov. Vi beskriver vägval och vi rekryterer efter den kompetens som krävs för bästa vägval."

Information vedr. EQC-kontorer i Norge,
Sverige og Finland kontakt hq@eqc.dk