www.eqc.dk
Hvordan arbejder vi

EQC's konsulenter arbejder med udgangspunkt i EFQM's Quality Management Principles:
 • Kundedreven organisation
 • Lederskab
 • Medarbejderinvolvering
 • Procesorientering
 • Systemorientering
 • Kontinuert forbedring
 • Faktabaseret beslutning
 • Leverandørudvikling
EQC's konsulenter arbejder som proceskonsulenter og har tilsammen viden, værktøjer og erfaring indenfor de 8 principper.
 • EQC's konsulenter gennemfører altid en foranalyse for at kortlægge og prioritere forbedrings- og udviklingsmuligheder samt indsatser. Foranalysen har altid en selvstændig nytteværdi og er ikke blot "vejen til næste opgave".

 • EQC's konsulenter medvirker under gennemførelsen af forandringsprocessen som procesrådgiver i samarbejde med virksomhedens ledelse og projektansvarlige.

 • EQC's konsulenter støtter virksomheden med pædagogiske værktøjer under implementeringen af forandringstiltagene.

 • EQC's konsulenter kan medvirke under opfølgningen af implementeringens effektivitet.



Tilbage til Forsiden