FMEA - Fejl-Mulighed og Effekt Analyse

FMEA - Fejl-Mulighed-og-Effekt-Analyse er en risikoanalysemetode, som fik sit gennembrud i 1980'erne,
hovedsagelig inden for bilindustrien.

I Løbet af 1990'erne har metoden fået en stigende udbredelse inden for al anden industri, herunder serviceindustrien, hvilket må tilskrives metodens generelle anvendelighed til:
  • Risikostyring
  • Forebyggende handling
  • Løbende forbedring.

Nu i begyndelsen af det 21. århundrede står metodens anvendelse og udbredelse over for sit egentlige gennembrud.

Formålet med denne bog er at skabe en større udbredelse af FMEA som fejlforebyggende værktøj og som værktøj til løbende forbedringer i skandinaviske virksomheder af enhver art.

Der er derfor i bogen lagt vægt på den praktiske anvendelse af FMEA som værktøj på alle niveauer i organisationen. For en mere teknisk indførelse for specialister henvises til den faglitteratur, der hovedsageligt findes som engelsksproget.

Målgruppen er enhver leder og medarbejder i privat og offentlig virksomhed, som er involveret i virksomhedens eller institutionens kvalitets-, miljø- og sikkerhedsarbejde.

Værktøjet FMEA er universelt og ikke begrænset til denne bogs fremstilling. Vi har i bogen valgt at lægge vægten på proces-FMEA som udtryk for den metode, flest ledere og medarbejdere vil komme i berøring med. Processynsvinklen harmonerer med den synsvinkel, som er fremherskende i moderne kvalitets- og miljøstyring.

For at gennemføre en effektiv risikostyring, kvalitetsstyring eller miljøstyring kræves der effektive planlægningsværktøjer, herunder værktøjer til prioritering af indsatser.

FMEA er et sådant værktøj, og igennem mange års praktisk anvendelse af værktøjet har vi erfaret, at værktøjet samtidig er et fremragende redskab til intern kommunimation på tværs af faggrupper og funktioner.

Vi ønsker læseren god fornøjelse med læsningen, men først og fremmest en spændende oplevelse med anvendelse af FMEA som værktøj til forebyggelse af fejl og risici, løbende forbedring af processer, produkter og ydelser og til udvikling af den interne kommunikation om kvalitet, miljø og sikkerhed.


Dir. Cand. Oecon
Otto N. Rasmussen
Euro Quality ConsultBestilling af bog kan foretages hos

Dansk Standard Kundecentret
Telefon 39 96 61 31
Fax 39 96 61 02
E-mail: DSsalg@ds.dk
www.DS.dk

Rekvisitionsnr.: DS/INF 142:2002
Kvalitet

Litteratur & Kursusaktiviteter


Vælg et område
Tilbage til Forsiden