www.eqc.dk
Risikostyring

Hvor det 20.  århundrede`s slutspurt var koncentreret om kvalitetsstyring (ISO9000), miljøstyring (ISO1400), arbejdsmiljøstyring (ISO18000) og andre tilsvarende styringssystemer, er det 21. århundrede vågnet op til Risikostyring som fundament for virksomhedens ledelsessystemer.

Alle virksomheder har risikostyring, men få har et egentlig Risk Management System.

EQC har som de første og foreløbig eneste i Skandinavien udviklet en model for Risk – based Management Systems.

Hovedelementer
  • Virksomhedens strategiplan
  • Virksomhedens ressourceplatform
  • Virksomhedens værdigrundlag
  • Virksomhedens processtyring
  • Virksomhedens risikostyring
  • Certificerede integrerede ledelsessystemer

Det risikobaserede integrerede ledelsessystem er karakteriseret ved en dynamisk balance imellem værdiskabelse og den etiske udfordring på den ene side og robusthed sammenholdt med innovation på den anden side:

……Uden værdiskabelse ingen virksomhedsudvikling
……Uden etik ingen samarbejdspartnere og ressourceudvikling
……Uden robusthed ingen læring af fortiden og tilpasning til fremtidens udfordringer
..…Uden risiko ingen innovation.

EQC samarbejder med virksomhedens ledelse om:

  • Analyse af virksomhedens risikoprofil
  • Systemtilpasning
  • Implementering og forankring internt i virksomheden og externt imod kunder og leverandører.

EQC  samarbejder med Bureau Veritas Certification om verifikation af virksomhedens Risk Management System.

 

Risikostyring

Litteratur & Kursusaktiviteter


Vælg et område
Tilbage til Forsiden