Risk-based Management Systems

Håndbogen er den første vejledning på dansk i anvendt risikostyring som ledelsesværktøj og henvender sig til bestyrelsens medlemmer, direktionen, lederne og ansvarlige medarbejdere.

”Risikostyring af virksomheden beskrives her som den fremadrettede styring af de potentielle risici eller hindringer, der er for at realisere virksomhedens mål, dvs. som en del af virksomhedens strategiplanlægning” (citat fra kap. 2 i håndbogen).

Håndbogen sammenfatter virksomhedens traditionelle styringssystem i et fælles ledelsessystem med risikostyring som den overordnede ledelses- og styringsmæssige fællesnævner.

Håndbogens er skrevet af cand. eocon Otto N. Rasmussen, hvis praktiske erfaringer med risikostyring især inden for underleverandører til bilindustrien, gør håndbogen let tilngængelig, også for læsere uden erfaring med risikoværktøjer og systemopbygning.


Dir. Cand. Oecon
Otto N. Rasmussen
Euro Quality ConsultBestilling af bog kan foretages hos

Dansk Standard Kundecentret
Telefon 39 96 61 31
Fax 39 96 61 02
E-mail: DSsalg@ds.dk
www.DS.dk

Rekvisitionsnr.: DS-håndbog 158:2006
Kvalitet

Litteratur & Kursusaktiviteter


Vælg et område
Tilbage til Forsiden