www.eqc.dk
Salgs- og kundeudvikling

Ikke mindst i kraft af konkurrenceniveauet i stort set alle brancher - samt forventninger til internettets påvirkning af salgs- og købsmønstret - vil det altid være aktuelt at fokusere på salgs- og kundearbejdet.

"Kunden er Boss", og vil i stigende grad stille krav til en professionel salgsindsats og -samarbejdspartner.

EQC har udviklet en række nye koncepter til udvikling af salget.

 • EQC-SalesAudit©
  • (Selv)evaluering af salgsfunktionen
  • Hvor gode er vi?
  • Forbedrings- og udviklingsområder
  • Hvordan kan vi blive bedre?
Salg

Litteratur & Kursusaktiviteter


Vælg et område
 • EQC-SalesMaster©
  • Etablering af struktureret arbejdsmetoder for løbende
   forbedring og udvikling i salget
  • Udvikling af virksomhedens egen unikke SalesMaster©
  • Udvikling af virksomhedens salgsfunktion
  • Maksimal brug og genbrug af de bedste erfaringer
 • Viden- og tilfredshedsanalyser
  • Vigtigheds- og tilfredshedsanalyser
  • Udvikling af eget kundeviden-koncept
  • Træning i interviewteknik/kundeanalyser
  • Kvalitative kundeanalyser/-interviews
  • Aktiv brug af kundeviden
  • Medarbejdertilfredsanalyser
 • Individuelle forbedrings- og udviklingsprojekter
  • Udvikling af konkrete salgsstrategier
  • Mersalg
  • Forbedret lønsomhed i salget
  • Sparring med salgsledelsen
 • Personlig planlægning og -effektivitet i salgs- og kundearbejdet
  • Forøg din effektivitet med 10-20%
 • Effektiv salgsledelse
  • Hvordan skal du bruge dig selv?
  • Hvordan skal dine sælgere bruge dig?
  • Du udvikler din egen unikke "Salgsledelses-Master"
 • ERFA-grupper
  • Erfaringsudveksling
  • Netværk
  • Inspiration
  • Gi´og tá
  • Selvudvikling
Tilbage til Forsiden