www.eqc.dk
Vædiskabende helhedsstyring

Kvalitetsledelse
Kvalitetsstyring
Kvalitetssikring

et EQC koncept for fremtidens helhedsstyring

Værdiskabende helhedsstyring

Alle virksomheder har i dag et ledelsessystem tilpasset efter markedets og kundernes krav.

Nogle virksomheder har et certificeret system tilpasset den aktuelle målgruppes krav (ISO 9000, QS 9000, TL 9000, HACCP, m.fl.).

Andre virksomheder har „bare” styr på virksomheden og opfylder kundernes krav og forventninger.

Få virksomheder har introduceret mere avancerede modeller (CMM, EFQM Excellence, Six Sigma, o.l.).

Uanset valg af system, standard eller model stiller virksomhedens ejere, ledelse og økonomiske ansvarlige ét ubetinget krav:

- Nytteværdi –

Nytteværdien af eller succesfaktorerne for et kvalitetsledelsessystem viser sig i praksis at være bestemt af:
EQC har siden 1996 udviklet et koncept for „værdiskabende kvalitetsledelse” som helt uafhængigt af alle standarder og modebegreber er introduceret og indført i et antal små, mellemstore og store Skandinaviske virksomheder med succes.

Konceptet er i 2002 videreudviklet til et modulopbygget program for intern udvikling af værdiskabende kvalitetsledelse.

Programmet består af 7 valgfrie moduler, således at virksomheden kan vælge de moduler fra, der er overflødige og de moduler til, der er behov for.

De 7 moduler er:

1. Kvalitetsstyringens grundprincipper inkl. test af virksomhedens kvalitetsplan

2. De 8 grundlæggende kvalitetsledelsesprincipper inkl. test af virksomhedens eget niveau

3. Virksomhedens hovedprocesser og processtyring inkl. øvelser ud fra egen situation

4. Kvalitetsstyring i praksis inkl. test af kvalitetsmål og –opfyldelse

5. FMEA – et ledelsesværktøj til planlægning, prioritering, kommunikation og løbende forbedringer

6. Kvalitetsaktivitetsplan for egen virksomhed med baggrund i virksomhedens egne analyser

7. Værdiskabende intern revision

Klik her for nærmere beskrivelse af de 7 moduler

Ved et samlet forløb (modul 1-7) planlægges og gennemføres der aktiviteter i virksomheden mellem modulerne, som fører virksomheden frem til en situation, hvor ledelsen kan beslutte valg eller fravalg af den aktuelle certificeringsstandard.

Virksomheden vil uafhængig af sit systemstandard have skabt grundlag for et værdiskabende system.

Programmet tilrettelægges individuelt efter virksomhedens behov og efter forudgående uforpligtende besøg på virksomheden af en af EQCs seniorpartnere.

Honoraret for konsulentbistand til værdiskabende kvalitetsledelse aftales individuelt.

Ønsker du et uforpligtende besøg for at afdække mulighederne for at introducere værdiskabende helhedsstyring, hvad enten der er tale om videreudvikling af et eksisterende system eller etablering af et nyt system, så kontakt EQC’ sekretariat på e-mail: hq@eqc.dk eller tlf.nr. 70 25 71 30 og få aftalt et besøg.

Med venlig hilsen
EURO QUALITY CONSULT AS

Otto N. Rasmussen
Direktør

Kvalitet

Litteratur & Kursusaktiviteter


Vælg et område
Tilbage til Forsiden