www.eqc.dk
Hvem er vore kunder?

Vore kunder er et bredt udsnit af mindre, mellemstore og store skandinaviske virksomheder - såvel private som offentlige. Hovedvægten er lagt på mindre og mellemstore virksomheder.

EQC's referenceliste kan rekvireres ligesom vi naturligvis gerne henviser til specifikke referencer indenfor netop det område, som du påtænker at indgå et samarbejde med os omkring.
Tilbage til Forsiden